» » 12 نفر در تصادف چهار دستگاه خودرو در اندیمشک مصدوم شدند