» » بیش از 80 درصد نمایشگاه گردشگری تهران در اختیار بخش خصوصی است

بیش از 80 درصد نمایشگاه گردشگری تهران در اختیار بخش خصوصی است

موضوع : اخبار برگزیده

بیش از 80 درصد نمایشگاه گردشگری تهران در اختیار بخش خصوصی استتهران - ایرنا - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری گفت: نمایشگاه بین المللی گردشگری امسال تهران در 32 هزار متر مربع برگزار می شود که بیش از 80 درصد آن به بخش خصوصی اختصاص دارد.