منطقه Veneto ايتاليا

توضيحاتي پيرامون منطقه veneto در تمام ربع قرن گذشته، سيستم صنعتي veneto ، نرخ توسعه خيلي بالا  را نشان داده است.

نقش كانون تفكر تكنولوژي

نقش كانون تفكر تكنولوژي و اهرم اطلاع رساني در توسعه تکنولوژيکي کشور   چكيده: امروزه نقش علم و تكنولوژي در فرايند توسعه، كاملاً محرز و غيرقابل‌انكار است. توسعه تكنولوژي نيز امري اتفاقي و خودبخودي نيست؛

نگاهی گذرا به مشکلات صنايع غذايی ايران

 (نگاهی گذرا به مشکلات صنايع غذايی ايران و بررسی راه حل)  مقدمه
 صنايع غذايی ايران نسبت به

روش­هاي انتقال تکنولوژي

 روش­هاي انتقال تکنولوژي       هيچ عقلي سليمي نمي­تواند ضرورت انتقال تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه را نفي کند حتي کشورهاي پيشرفته صنعتي نيز ترجيح مي­دهند و ناگزيرند که بخشي از تکنولوژي­هاي مورد نياز خود را وارد