» » » ۱۶ ایده جالب برای کسب و کارهای اجتماع محور

۱۶ ایده جالب برای کسب و کارهای اجتماع محور

موضوع : دیدگاه ها / فضای کسب و کار
ایده های کسب و کار اجتماعی برخلاف ایده های تجاری عادی، معمولا از احساس نیاز برای حل یک مشکل اجتماعی، به مانند راهی که سازمان های غیرانتفاعی و خیریه از آن شروع می‌کنند، نشات می‌گیرد.
ایده های کسب و کار های رایج نیز می تواند از شناسایی یک نیاز اجتماعی آغاز گردد. اما تفاوت یک ایده تجاری اجتماعی با همتای رایج آن، در انگیزه‌ی کارآفرین قرار دارد. انگیزه اصلی یک کارآفرین عادی کمابیش در جهت درآمدزایی است؛ یک کارآفرین اجتماعی بیشتر علاقه به حل یک مشکل اجتماعی دارد و تنها به منظور یک مکانیسم برای حل این مشکلات تجارت را برمی‌گزیند.
به دلیل تفاوت در انگیزه هایی که این دو نوع کارآفرین را پیش می‌راند، باید درنظر داشته باشیم که کسب و کار آن ها مقداری متفاوت عمل خواهد کرد. غالبا می‌شنویم که در دنیای اقتصاد در مورد تمرکز بر روی فعالیت های سودآور تجاری که منفعت مالی به همراه دارد، بحث می‌شود. در مقام مقایسه، تا دو یا سه برابر بیشتر برروی فعالیت های متمرکز می‌شوند که منجر به سوددهی اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی می‌شود.
پس چگونه کسب و کارهای اجتماعی سودآوری دو و سه برابری دارند؟
کمی قبل تر، ما آموزش هایی برای پاسخ به این سوال تهیه کردیم. در اینجا ثبت نام کنید تا به آموزش ها دسترسی یابید و درک عمیق تری از چارچوب های کاری که غالبا در تجارت اجتماعی مشاهده می‌کنیم پیدا کنید.
این خلاصه ای ابتدایی برای این موضوع است:
• جبران هزینه متقابل: گروهی از مشتریان برای خدمت ارائه شده پول می‌پردازند. سود حاصل از این مشتریان برای یارانه ای کردن خدمت برای یک گروه نیازمندتر مصرف می‌شود.
• هزینه در مقابل خدمت: ذینفعان به طور مستقیم هزینه خدمات یا محصول ارائه شده توسط کسب و کار اجتماعی را می‌پردازند.
• استخدام و آموزش مهارت: هدف اصلی در اینجا تامین هزینه زندگی، توسعه مهارت ها، و آموزش شغلی به ذینفعان یعنی کارکنان است.
• واسطه گری بازار: تجارت اجتماعی برای یک بازار گسترده به عنوان رابط و واسطه عمل می‌کند. ذینفعان تامین کننده های کالا یا خدماتی هستند که در یک بازار بین المللی توزیع می‌شود.
• ارتباط دهنده بازار: کسب و کار اجتماعی تجارت بین ذینفعان و بازارهای جدید را تسهیل می‌بخشد.
• حمایت مستقل: کسب و کار اجتماعی به طور مستقل از ذینفع یک محصول یا خدمت را به یک بازار خارجی ارائه می‌دهد و تاثیر اجتماعی ایجاد می‌شود. از کمک های مالی برای حمایت از برنامه های اجتماعی برای ذینفع استفاده می‌شود.
• همکاری: کسب و کاری انتفاعی یا غیرانتفاعی که توسط اعضایش اداره شده که خود از خدماتش بهره می‌برند، که هرگونه کالا و خدماتی را ارائه می‌کنند.
برای ادامه این مبحث، ما ۲۲ ایده کسب و کار اجتماعی و چگونگی گنجاندن آن ها در ۷ چارچوب تجارت اجتماعی را مورد بحث قرار می‌دهیم. (برای آموزش های جزئی‌تر در مورد چارچوب های رایج تجارت، از اینجا ثبت نام کنید.)
سوپرمارکت اجتماعی
(مدل تجاری: هزینه در مقابل خدمت. مثال: مغازه اجتماعی) – ساختن یک بازار غذا که به جوامع کم درآمد با قیمت تخفیفی مواد غذایی می‌فروشد. غذای با قیمت تخفیف خورده از طرف تولیدکننگان یا اهدا شده یا می توان به قیمت پایین تری تهیه کرد، که غالبا خود این عرضه کنندگان به دلایل مختلفی نظیر مانند نزدیک شدن تاریخ انقضا، قوطی های آسیب دیده و برچسب های اشتباهی و نامناسب، نمی توانند به فروش برسانند.

کتاب های دست دوم برای تغییر اجتماعی
(مدل تجاری: جبران هزینه متقابل و حمایت مستقل. مثال: کتاب ها برای تغییرات)- شریک شدن با گروه ها/باشگاه های دانشجویی برای جمع آوری کتاب های درسی در پایان هر ترم. دانشجویان کتاب های درسیشان را اهدا می‌کنند. برخی از کتاب ها دوباره به دانشجویان در همان داشنگاه مبدا فروخته می‌شود؛ برخی از کتاب ها به دانشجویان نیازمند در کشورهای در حال توسعه اهدا می‌شود. سود حاصل بین گروه ها/ باشگاه های داشنجویی، هزینه های مدیریت برنامه تقسیم شده و پول باقی مانده برای حمایت از برنامه های اجتماعی در جوامع در حال توسعه مصرف می‌شود.

بازار آنلاین آگاه به مسائل اجتماعی
(مدل تجاری: ارتباط دهنده بازار. مثال ها: ArtZoco و eBatuta) – کمک کردن به هنرمندان صنایع دستی برای فروش محصولاتشان به جهان با ایجاد ساختاری که این کار را برای آن ها آسان کند. این هنرمندان می‌توانند فروشگاه آنلاین خود را اداره کنند، یا ساختار می تواند تنها به عنوان یک خدمت فهرست کننده که می تواند واسطه دیدار چهره به جهره فروشنده و خریدار باشد، عمل کند. کسب درآمد از راه گرفتن حق فهرست از خود هنرمند، مانند گرفتن کمیسیون از فروش هر محصول، یا دریافت حق عضویت از خریدار در سایت ، محقق می‌شود. سود به دست آمده را می‌توان برای حمایت از خدمات اجتماعی در جوامع همین هنرمندان به کار برد. برای مطالعه بیشتر بخوانید دیجیتال مارکتینگ چیست

آب پایدار
(مدل تجاری: هزینه در مقابل خدمت. مثال: Water health International) – ساختن ایستگاه های کوچک تصفیه سازی آب در جوامع موجود در کشورهای در حال توسعه، با استفاده از ابزار در دسترس و ساده. بودجه ابتدایی این کار را می‌توان از روش های خیریه به دست آورد، یا از طریق تامین بودجه از طریق وام و فاینانس؛ جوامع میتوانند مالک جزئی از آن باشند(یا مالک کل آن اگر از مدل تجاری همکاری استفاده می‌شود). هزینه های جاری برای حفظ و تامین هزینه کارکنان ایستگاه های آب از راه فروش آب به ذینفعان به دست می‌آید که در سطوح برابر سود و زیانی، تقریبا هزینه ای برای ذینفع ندارد.

قرض دادن کوچک
(مدل تجاری: ارتباط دهنده بازار. مثال: Kiva) – ساخت پلتفرمی برای افراد و سازمان ها تا به طور مستقیم به کارآفرینانی که به هر دلیلی نمی‌توانند بودجه مناسب دریافت کنند، مانند آنهایی که در کشورهای در حال توسعه قرار دارند، پول قرض دهند. مقدار کمی کارمزد برای پوشش هزینه ها کسر می‌گردد.

جمع آوری کمک اجتماعی
(مدل تجاری: ارتباط دهنده اجتماعی. مثال: Start Some Good) – ساخت پلتفرمی برای کارآفرینان اجتماعی برای پیدا کردن گروه‌های سرمایه‌گذار. مشابه قرض دادن خرده است با این تفاوت که قرض دهنده ها برای دریافت بخشی از آینده ی کسب و کار در ازای پول پرداختی اش، قول می‌گیرد. مقدار کمی کارمزد برای پوشش هزینه های عملکردی دریافت می‌شود.

پخت و طبخ برای یک منظور اجتماعی
(مدل تجاری: استخدام و آموزش مهارت‌‌ها. مثال: Edgar and Joe’s) – تاسیس یک نانوایی/رستوران یا یک مرکز تامین کننده غذا که بر روی ایجاد مهارت های استخدامی برای گروه های غیرشاغل و آموزش ندیده، مانند جوانان در معرض خطر یا ترک کنندگان مواد مخدر. سود حاصل از فروش غذا یا نوشیدنی ها صرف هزینه‌ها، آموزش، و برنامه های بهبود اجتماعی برای ذینفعان شاغل است.

اجاق های چوبی بهینه برای جهان در حال توسعه
(مدل تجاری: جبران هزینه متقابل. مثال: Bio Lite) – میلیون ها زن در کشورهای در حال توسعه از بیماری های قلبی عروقی که ناشی از استنشاق مستقیم دود چوب سوزان در طول روز است، رنج می‌برند. یک اجاق بهینه تر برای رفع این مشکل بسازید. این اجاق را در نرخ یا پایین تر از نرخ بازار برای کسانی که توان مالی‌اش را دارند بفروشید، و از پول به دست آمده برای فروش اجاق به صورت یارانه ای به افراد بی‌بضاعت استفاده کنید.

محصول نوآورانه اطلاعات
(مدل تجاری: جبران هزینه متقابل. مثال: Information Blanket) – پتوی بچه ای بسازید که شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت از بچه، مانند زمان واکسیناسیون او، رشد کودک در هر مقطع سنی معین، و تعداد دفعات غذا دادن به کودک، باشد. مناطقی که در آن آموزش کودک اندک است، همان مناطقی هستند که درآمد به طور متداول پایین است. بنابراین، این پتوها را می توان به طور رایگان در مناطق کم درآمد در اختیار مادران فرار داد، در حالی که در مناطق ثروتمندتر می‌توان آن را فروخت. عواید حاصل می‌تواند بودجه لازم برای پتو و آموزش برای مادران جدبد را فراهم کند.

تولید برق خرد
(مدل تجاری: هزینه در برابر خدمت. مثال: Husk Power و Totus Power) – ارائه راه حل های برقی خرد برای کاربرد راه دور در کشورهای جهان سوم. دو راه برای اجرای این پروژه وجود دارد؛ یکی ساختن سیستم های برق مستقل از باتری های قابل شارژ و استفاده شده و دیگری ساخت یک نیروگاه قدرت که از فضولات زیستی انسانی ، گیاهی و حیوانی در یک روستای خارج از محدوده خدمات . این سیستم ها بسیار آسان ساخته می‌شوند و می‌تون در قبال پرداخت اجرت از آن استفاده نمود. این طرح را می‌توان قرض داد یا به صورت مشارکتی بهره‌برداری کرد.

وسایل الکترونیکی مصرفی با دید آگاهانه اجتماعی
(مدل تجاری: هزینه در برابر خدمت یا واسطه گری بازار. مثال : Fair Phone) – یک نوع جدیدی از وسایل الکترونیکی بسازید. وسیله ای که از مواد بدون تعارض ساخته شده، درآمد عادلانه ای بین کارکنانی که آن را می‌سازند ارائه می‌دهد، برای مصرف کننده قیمت خوب و شفافی داشته باشد و کاربر نتواند با آن وارد فعالیت‌های غیرمنصفانه شود( مانند قفل کردن تلفن های هوشمند، یا ایجاد رابطه کاربری سخت‌افزاری/ نرم‌افزاری شرکتی )

کتاب‌های اجتماعی در مورد موضوعات اجتماعی
(مدل تجاری: هزینه در برابر خدمت یا حمایت مستقل . مثال: Chef’s Collaborative Network) – تولید یک کتاب یا محصول فرهنگی دیگری که منفعت آن به راحتی قابل فهم و فروش باشد. آگاهی در مورد موضوع این کتاب اجتماعی باید برای خواننده نافع باشد، مانند یک کتاب دستور آشپزی که برروی دستورهایی تاکید دارد که فرهنگ غذای پایدار را ارتقا می بخشد. عواید حاصله از این کتاب برای حمایت از مشوق های آموزشی در کنار همان موضوع کتاب و گردهم آوری افرادی که منفعت و تاثیر بیشتری را از این موضوع می پذیرند ، استفاده می شود. در مورد موضوع فعالیت های مربوط به آماده سازی غذا به صورت پایدار، گروه هدف آموزشی ، سرآشپزها خواهند بود.
فناوری فوق مدرن برای جذب توسعه اقتصادی
مدل تجاری: هزینه در برابر خدمت. همکاری. مثال: O-Net) – یک جامعه کوچک معمولا چیز خاصی برای ارائه از نظر اقتصادی ندارد، تا زمانی که شما آن را تبدیل به بهترین ارائه دهنده خدمت در یک ناحیه کنید. برای مثال، می توانید یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی که توسط خود اجتماع مدیریت می‌شود ایجاد کنید که خدمات ایترنتی با ده برابر سرعت پهنای باند و همان قیمت شرکت هایی که در ناحیه دیگری ارائه می‌شود، ارائه کند. هزینه می‌ تواند توسط جامعه سوبسیدسازی شود، اما می‌تواند تجارت های فناوری هایتک را به اجتماع بکشاند و با قوت بخشیدن به اقتصاد، همه از آن منفعت کسب کنند.

محصولات زیبایی برای حمایت از یک حرکت اجتماعی
(مدل تجاری: حمایت مستقل. مثال: Bottle 4 Bottle ) – با برندهای معتبر زیبایی شریک شده و محصولات آن ها را به عنوان یک فروشنده آنلاین بفروشید. آن ها را قانع کنید تا محصولاتشان را با نرخ مناسب عمده در اختیار شما بگذارند و سود حاصل از این فروش را به سمت خرید شیر و بطری شیر کودک برای توزیع در کشورهای در حال توسعه معطوف کنید.

کارخانه ی مجازی کارکنان کامپیوتری
(مدل تجاری: استخدام و آموزش مهارت. مثال: Cloud Factory) – یک جامعه آنلاین از کارکنان کامپیوتری ایجاد کنید، که از جوامع با فرصت کم اشتغال انتخاب شده اند. آن ها را برای انجام یک کار مرتبط با رایانه به خوبی آماده کنید ( مانند نوشتن توابع در یک زبان برنامه خاص، ترجمه کد برای یک API عام و غیره) . تعدادی از آن ها را برای تکمیل یک محصول مانند یک وبسایت برای یک مشتری که غالبا نیاز به یک یا دو نفر دارد، گروه بندی کنید. به دلیل اینکه هر فرد به طور جزئی تخصص یافته است، تیم بزرگتر از آن ها تشکیل یک خط تولید مجازی را می دهد تا کار به شکل سریع تر، ارزانتر، و با کیفیت بیشتری نسبت به روش متداول جذب نیرو و برونسپاری کار به تعدادی زیادی از کارکنان با دانش های مختلف ، به پایان می‌رسد. کارکنان این خط تولید مجازی از حقوق بیشتری نسبت به کار در کارهای دستی و عادی بهره می‌‌برند.

بازاری به نفع اجتماع
(مدل تجاری: واسطه گری بازار. مثال: Do Good Buy Us و Ten Thousand Villages ) – محصولات مرتبط با اجتماع و قومیت ها را در محیط مجازی و حقیقی به فروش برسانید . با خرید این محصولات از تولید کنندگان، توجه اجتماعی زنجیره تامین را به سمت ذینفعان متوجه می‌سازد و مشتریان قادر خواهند بود محصولاتی که می‌خواهند را به شکل راحتی پیدا کنند.