اقتصاد دانش بنیان چیست؟

زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد در قرن هجدهم به نقش سازنده تخصص در تولید و اقتصاد اشاره کرد و خلق و بکارگیری دانش را عاملی در افزایش کارایی ساختار اقتصاد بیان کرد، ریشه های اقتصاد دانش بنیان در حال شکل گیری بود.

طرح کسب و کار چیست؟

اکثریت قریب به اتفاق کسانی که قصد شروع یک کسب و کار دارند، همواره بر این نکته تاکید دارند که "کالا و یا خدمت ارائه شده توسط من پیش از این ارائه نمی شده است”. یا عباراتی از این دست مانند "کیفیت ارائه کالا و خدمات من بهتر است”،

مشکلات شرکت های دانش بنیان

با گسترش روزافزون فناوری، اقتصاد جهانی نیز رویکرد خود را از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان با پایه علم و فناوری سوق می دهد.

برنامه ششم توسعه و شرکت های دانش بنیان

چندی پیش سیاست های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است و مباحث زیادی پیرامون حوزه های کلان استراتژیک از جمله اقتصاد شکل گرفته است. و همانطور که پیش بینی می شد، یکی از مباحث مورد توجه قرار گرفته در برنامه ششم توسعه، اقتصاد دانش

سرمایه گذاری خارجی در شرکت های دانش بنیان

پس از اجرای موفقیت آمیز توافق هسته ای، و حتی پیش از آن تعداد قابل توجهی از هیات های ارشد تجاری و اقتصادی کشورهای خارجی روانه ایران شدند تا بتوانند پس از اجرای توافق هسته ای و رفع تحریم های اقتصادی و بانکی، سرمایه گذاری هایی را در ساختار اقتصادی کشور

نانوتکنولوژی، سرمایه‌ای بزرگ در اندازه‌ای کوچک

قطر هر نانومتر یک هفتاد و پنج هزارم قطر موی انسان یا تقریباً یک میلیاردم متر است. این تکنولوژی در حوزه‌های گوناگونی از جمله پزشکی، انرژی، کشاورزی و حتی پوشاک استفاده می‌شود. فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌شماری وجود دارد که به ...