» » » حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست

حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست

موضوع : دیدگاه ها / زنان
حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرستشرایط نامطلوب حاکم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و کوچک شماری زن در جامعه باعث شده تا زنان مجرد، اعم از ازدواج نکرده، مطلقه و بیوه و نیز زنان بد سرپرست نظیر زنان دارای همسر معتاد ، متواری ، بی قید نسبت به خانواده ، خشن و یا دارای مشکلات روحی و روانی متحمل انواع مشکلات از قبیل تبعیض و نابرابری، تعصب و مداخله اطرافیان بویژه مردان خانواده گردند و احساس نامطبوعی در اکثریت این زنان ایجاد می‌کند که سایه این نگرش‌ها همواره همراه این زنان است. همچنین اینگونه زنان به دلیل نداشتن مهارت لازم برای اشتغال، در معرض انواع آسیبهای اجتماعی هستند. از سوی دیگراوضاع نابسامان اقتصادی، اکثریت زنان بی سرپرست و بد سرپرست را از هرگونه تفریح و سرگرمی بازمی‌دارد که فرزندان این زنان نیز از محرومیت بیشتری نسبت به سایر کودکان رنج می‌برند. اماکن عمومی  اعم از خیابان‌ها و مراکز خرید، محیط‌های کاری و ادارات، تا مراکز تفریحی و … برای زنان مجرد امن نیست.
 متأسفانه قوانین و مقررات ناشی از سنتها وعرف جامعه نیز موجب محرومیت این زنان از حقوق طبیعی، انسانی و مدنی خود شده  و اغلب این زنان از تحصیلات، مهارتهای حرفه‌ای و تخصص محروم مانده و اغلب درمشاغل کم درآمد و سطح پایین مشغول به کار بوده، در نتیجه فاقد قدرت خرید لازم برای اداره زندگی مستقل هستند.
برای حل این معضل اجتماعی حفظ کرامت انسانی همواره باید سرلوحه کار قرار گیرد. لذا تلاش در جهت شناسایی، ساماندهی، آموزش  و کمک به ایجاد خوداشتغالی گامی هرچند کم ولی موثر در خصوص کمک به این قشر از جامعه خواهد بود. در گامهای بعد هم میتوان با ارائه امکاناتی نظیر ارائه خدمات پزشکی، اعطای تسهیلاتی برای تأمین جهیزیه، ازدواج، کمک هزینه های تحصیلی و آموزشی از طریق مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد شهر مشهد و نهادهای حمایتی دولتی اقدام نمود.